© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

Riaditeľ:

Ing. Ivana Budinská, PhD.
 Adresa: Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava
SR
 Sekretariát: Tel./Fax: 02 5477 1004
e-mail:  sekr.ui@savba.sk
Vstup do areálu SAV na Patrónke
Vstup do areálu SAV na Patrónke
 
Ústav informatiky SAV
Príjazd k budove ÚI SAV
 
Výhľad z okien budovy ÚI SAV
Výhľad z okien budovy ÚI SAV