© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 
 
Aktuálne info na novej webstránke
Actual info on new webpage
 

Riaditeľ:

Ing. Ivana Budinská, PhD.
 Adresa: Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava
SR
 Sekretariát: Tel./Fax: 02 5477 1004
e-mail:  sekr.ui@savba.sk
Ústav informatiky SAV
Ústav Informatiky je jedným z viac ako 50 vedeckých a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko.
 

Činnosť Ústavu informatiky spočíva vo vedeckej a výskumnej práci v oblasti informatiky, informačných technológií, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie. Organizovaná je v oddeleniach a kladie dôraz na nasledujúce výskumné smery: 

ESF
 
ERDF