Vzdelávanie

Spolupráca s univerzitami … Externé pracovisko pre doktorandské štúdium …
ocenenia za spoluprácu so školami …
Prihláste sa k nám na doktorandské štúdium. Môžete pracovať v nasledujúcich oblastiach: syntéza reči, rozpoznávanie reči, rozpoznávanie emócií, identifikácia hovoriaceho, neurónové siete, spracovanie prirodzeného jazyka, sémantické vyhľadávanie, cloudové počítanie, inteligentné prostredia, swarm robotika, optimalizačné metódy inšpirované prírodou, inteligentné prostredia, robotické systémy na báze smart prvkov, odhad identity pohybujúcich sa objektov, počítačová simulácia požiarov, efektívne algoritmy v medzinárodných audio kódovacích štandardoch, distribuované spracovanie rozsiahlych dát.