Vzdelávanie

Spolupráca s univerzitami … Externé pracovisko pre doktorandské štúdium …
ocenenia za spoluprácu so školami …