Správna rada

Ing. Ivana Budinská, PhD. – predseda
Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD. – podpredseda
Ing. Mgr. Robert Andok, PhD.
Ing. Marta Mášiková Paulinová
Mgr. Róbert Sabo, PhD.

Zápisy Správnej rady v.v.i.: od 1.7.2018