Laboratórium mobilnej robotiky
Laboratórium je zamerané predovšetkým na výskum, vývoj a testovanie inteligentných metód riadenia v rôznych aplikačných doménach – skupinové riadenie mobilných robotov, optimalizácia výrobných systémov, logistické systémy a pod. Laboratórium je vybavené výkonnými výpočtovými servermi, softvérovými nástrojmi a prostriedkami s dôrazom na využívanie OpenSource prostriedkov (Matlab, Octave, OpenCV, OpenCL, NetLogo a pod.) a hardvérom na testovanie riešení pre multirobotické systémy (LEGO NXT Mindstorm, kvadkoptéry a autonómne krídla na báze Arduino). Okrem toho je laboratórium vybavené multikamerovým systémom s vysokorýchostnými kamerami IDS (UI-5220CP) s objektívmi typu AZURE (IR-02812ZM).

Prednáška v rámci Vedeckej cukrárne CVTI
Dňa 19. 4. 2016 sa v CVTI uskutoční prednáška Ing. Jána Zelenku, PhD. a Ing. Jána Maťa, na tému: Vie tvoj mobilný telefón viac o tebe ako ty sám? Vo svojej prezentácii sa zamerajú na inteligentné objekty a problémy ich riadenia za účelom zabezpečenia ich efektívnej prevádzky, optimálnej spotreby energie a pod. V tejto oblasti je stále niekoľko nezodpovedaných otázok a problémov, ktoré treba vyriešiť. Tieto výzvy sú väčšinou z oblastí bezpečnosti, dôveryhodnosti, štandardizácie a interoperability medzi inteligentnými objektmi. Okrem vyššie uvedených výziev je tiež potrebné sa zaoberať otázkou veľkého množstva dát, ktoré sú výsledkom činnosti inteligentných objektov. Ako vhodným riešením sa ukazuje použitie Cloud Computing-u pre zber, spracovanie a analýzu dát z heterogénnych prostredí.

VedaNaDosah_ZelenkaMato

Exkurzia súkromnej strednej školy z Popradu – Tatranská akadémia
Dňa 23.3.2016 navštívili náš ústav študenti informatického odboru Tatranskej akadémie v Poprade spolu so svojimi pedagógmi. O program pre študentov sa postarali naši kolegovia J. Zelenka, J. Mojžiš, O. Kachmann, M. Dobrucký, I. Kostič. Prezentovali im niektoré výsledky našej práce a zaviedli ich aj do našich laboratórií.
Prednáška pre žiakov BSK
Dňa 8.3.2016 sa uskutočnila prednáška I. Budinskej a J. Zelenku v rámci cyklu populárno-náučných prednášok odborníkov zo SAV pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Téma prednášky bola Ako roboty spoznávajú svet. Prednáška bola zameraná na vysvetlenie analógií medzi zmyslami a zmyslovými orgánmi človeka a ich technickými implementáciami v robotických systémoch. Súčasťou prednášky boli aj názorné ukážky senozorických systémov stavebnice Lego a ich využitia pre orientáciu v priestore alebo pre rozpoznávanie farieb (ukážka aplikácia hry Logik).