UISAV_SIVVP_klaster Laboratórium pre paralelné a distribuované spracovanie informácií
Klaster ÚI SAV je zapojený do medzinárodnej gridovej a cloudovej infraštruktúry čo mu umožňuje aktívnu účasť na projektoch EÚ (EGEE, EGI, EGI-InSPIRE, EGI-Engage) v oblasti gridového a cloudového počítania. ÚISAV zabezpečuje aj kooperovaný prístup na ďalšie superpočítače v rámci národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej Únie. Laboratórium je tiež vybavené vysokovýkonným Hadoop klastrom na spracovanie rozsiahlych dát (Big Data). Laboratórium bolo čiastočne vybavené z prostriedkov ŠF, OPVaV.

User testing room of the REDIRNET project 27. – 30. 6. 2016
REDIRNET koordinuje zásahy pri katastrofách
Aktuality SAV

Exkurzia súkromnej strednej školy z Popradu – Tatranská akadémia
Dňa 23.3.2016 navštívili náš ústav študenti informatického odboru Tatranskej akadémie v Poprade spolu so svojimi pedagógmi. O program pre študentov sa postarali naši kolegovia J. Zelenka, J. Mojžiš, O. Kachmann, M. Dobrucký, I. Kostič. Prezentovali im niektoré výsledky našej práce a zaviedli ich aj do našich laboratórií.