Seminár ČAV v SAV

      Comments Off on Seminár ČAV v SAV

Seminár ČAV v SAV

V dňoch 23. a 24. 10. 2018 sa uskutoční seminár ČAV v SAV v rámci podujatia Extrapolácie 2018.
Seminár je určený pre stredoškolských študentov a ich učiteľov, je organizovaný v spolupráci s Ústavom informatiky Akadémie vied ČR v rámci projektu www.100vedcu.cz.

Extrapolácie 2018