Archives

Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

13/06/2018 @ 2:00 pm – 3:00 pm –

Prednášajúci:
B. Rabatin (Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami)