Archives

Seminar 14. 6. 2017 at 10.00 am in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 14. 6. 2017 at 10.00 am in meeting room 102

14/06/2017 @ 10:00 am – 11:00 am –

Lecturer:
Marcel Kvassay (Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania – supervisor Ladislav Hluchý)