Author Archives: uijspk

Vnútorné predpisy ÚI SAV, v.v.i.

      Comments Off on Vnútorné predpisy ÚI SAV, v.v.i.

Nové vnútorné predpisy ÚI SAV, v.v.i. nájdete v Intranete. Pracovný a Organizačný poriadok nájdete aj v Dokumentoch.

Miloš Ort, autor slovenského páskového vodiča pre počítače, nás navždy opustil

      Comments Off on Miloš Ort, autor slovenského páskového vodiča pre počítače, nás navždy opustil

Dobrý deň Prokybernetici, zomrel Miloš Ort, autor slovenského páskového vodiča pre počítače. Bola to čiastková úloha štátnej úlohy RPP-16, riešená vo VUKI. Bližšie si kliknite na: http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7676 S pozdravom Štefan Kohút

Transformácia ÚI SAV na v.v.i.

      Comments Off on Transformácia ÚI SAV na v.v.i.

OZNÁMENIE O ZMENE PRÁVNEJ FORMY Info o zmenách na strane zamestnávateľa, ÚI SAV, ktoré nastanú od 1. 7. 2018. V zmysle zákona č. 243/2017 Z.z. o verejných výskumných inštitúciách (ďalej len „zákon“) sa od 1. 7. 2018 mení právna forma Ústavu informatiky SAV. Ústav informatiky SAV sa rozhodnutím Predsedníctva SAV,… Read more »

Informácie k transformácii ÚI SAV na v.v.i.

      Comments Off on Informácie k transformácii ÚI SAV na v.v.i.

OZNÁMENIE O ZMENE PRÁVNEJ FORMY Informácia o zmenách na strane zamestnávateľa, Ústavu informatiky SAV, ktoré nastanú od 1. 7. 2018. V zmysle zákona č. 243/2017 Z.z. o verejných výskumných inštitúciách (ďalej len „zákon“) sa od 1. 7. 2018 mení právna forma Ústavu informatiky SAV. Ústav informatiky SAV sa rozhodnutím Predsedníctva… Read more »

Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu

      Comments Off on Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu

Oznámenie o konaní volieb do prvej Správnej rady Ústavu informatiky SAV, ktorá sa konala po jeho prechode na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 9. júla 2018 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu. (Ďalšie podrobnosti sú v pripojenom oznámení.) Do správnej rady boli zvolení v 1. kole volieb nasledujúci zamestnanci … →…

Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

      Comments Off on Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

Výsledky volieb do správnej rady: Dňa 9.7.2018 sa konala voľba členov prvej správnej rady Ústavu informatiky SAV, v.v.i. Do správnej rady boli zvolení v 1. kole volieb nasledujúci zamestnanci ústavu (uvedení v abecednom poradí): Ing. R. Andok, doc. L. Hluchý, Ing. M. Mášiková Paulinová a Mgr. R. Sabo. Zvoleným členom… Read more »

Súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera

      Comments Off on Súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera

ÚI SAV vypisuje súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera (viac v prílohe). Termín odovzdania: 11.6.2018 Dňa 15. 6. 2018 sa konalo vyhodnotenie súťaže na dizajn nového hlavičkového papiera a modernizáciu loga ústavu. Súťažné návrhy hodnotila komisia menovaná pani riaditeľkou v zložení: I. Budinská, Z. Balogh, J. Glasa, L. Hluchý, V…. Read more »