Author Archives: uijspk

Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu

      Comments Off on Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu

Oznámenie o konaní volieb do prvej Správnej rady Ústavu informatiky SAV, ktorá sa bude konať po jeho prechode na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 9. júla 2018 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu. Ďalšie podrobnosti sú v pripojenom oznámení. Účasť všetkých tvorivých pracovníkov na voľbách je mimoriadne dôležitá. … →…

Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

      Comments Off on Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu, ktorá sa bude konať po jeho prechode na v.v.i. dňa 9. júla 2018 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu. Voľby organizuje vedecká rada. Ďalšie podrobnosti sú v pripojenom oznámení. Prosím, venujte voľbám do prvej správnej rady náležitú pozornosť, aby voľby prebehli bez komplikácií…. Read more »

Girl’s Day 2018 na UI SAV

      Comments Off on Girl’s Day 2018 na UI SAV

Dňa 26.4.2018 sa na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, bude konať podujatie Girl’s Day 2018. Ide o celosvetové podujatie – deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. V rámci Girl’s Day podniky, inštitúcie a … →…

Girl’s Day 2018

      Comments Off on Girl’s Day 2018

Girl’s Day 2018 Dňa 26.4.2018 sa na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, bude konať podujatie Girl’s Day 2018. Ide o celosvetové podujatie – deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. V rámci Girl’s Day podniky, inštitúcie a organizácie… Read more »

Medaila Jozefa Murgaša udelená doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD.

      Comments Off on Medaila Jozefa Murgaša udelená doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD.

Prof. Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave udelila Medailu Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD. za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií dňa 18.4.2018. Zamestnanci Ústavu informatiky SAV srdečne blahoželajú! Foto a viac informácií: →…