Semináre
Seminár 12. 12. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

M. Rusko, M. Trnka, S. Darjaa, R.Sabo: Oklamanie systému automatickej verifikácie hovoriaceho pomocou syntézy reči abstrakt

Seminár Akustika a spracovanie reči spojený so seminárom GAMMA

V dňoch 28. a 29. novembra sa na Ústave informatiky SAV uskutočnil seminár “5th workshop Acoustics and Speech Processing joined with 2nd GAMMA Workshop on Speech Processing in ATM Security”. Na seminári odzneli prednášky zamerané na nasledujúce výskumné témy:

  • rozpoznávanie reči
  • identifikácia hovoriaceho podľa hlasu, vplyv šumu na indentifkáciu hovoriaceho,
  • detekcia stresu v reči,
  • detekcia emócií v hudbe,
  • hlasová komunikácia v ATM a komunikácia pod stresom,
  • hlasová komunikácia človeka s avatarom Furhat.

  

Seminár 16. 11. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Pavol Nemec: Nanoštruktúrne povrchy oxidov kovov pre senzory plynov abstrakt

Prvý cestovateľský seminár 19. 10. 2017 o 12:30 v zasadačke na 4. poschodí

Dňa 19. 10. 2017 začína séria „cestovateľských seminárov“, ktoré pripravia naši kolegovia zo svojich zahraničných pracovných ciest. Semináre sa budú konať v zasadačke na 4. poschodí o 12.30 hod. počas obedňajšej prestávky.
Prvý seminár z pracovnej cesty v Londýne pripraví Ing. Milan Rusko, PhD. Pozvánka

Seminár 17. 10. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Hardvérová redundancia založená na rekonfigurovateľných logických blokoch abstrakt