Semináre
Seminár 11. 4. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Marek Košta, PhD.: Better Answers to Real Questions abstrakt

Seminár k hodnoteniu oddelení

Seminár k hodnoteniu oddelení za r. 2016 bude v piatok 7.4.2017 so začiatkom o 12.30 hod. v zasadačke č. 102.

Seminár 14. 3. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Marián Trnka: Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier Abstrakt

Seminár 28. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie Abstrakt

Seminár 14. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (Center for Computational Materials Science CCMS, Institute of Physics SAS, Institute of Informatics SAS): Computational physics and chemistry at Center for Computational Materials Science (CCMS) Abstrakt