Semináre
Doktorandský seminár 14. 6. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102

Ing. Marcel Kvassay: Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (školiteľ doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.)
pozvánka

Skúsenosti s publikovaním v impaktovaných vedeckých periodikách

Neformálna moderovaná diskusia pod vedením Doc. Mgr. Štefana Beňuša, PhD.
Dátum: 6. júna 2017 o 10.30 hod. zasadačka č. 102 Program Prezentácia

Seminár 31. 5. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Jana Lovíšková, PhD., Ing. Daniel Pernecký: Generalized selection method abstrakt

Seminár 16. 5. 2017 o 14:00 v zasadačke č. 102

Doc. Ing. František Čapkovič, CSc.: Petri Nets in Discrete-Event and Hybrid Systems Modelling, Analysing, Performance Evaluation and Control abstrakt

Seminár 11. 4. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Marek Košta, PhD.: Better Answers to Real Questions abstrakt