Semináre
Seminár 20. 2. 2018 o 10:00 v zasadačke č. 102

Mgr. L. Naďo, PhD. (Ústav ekológie lesa SAV) a Ing. J. Zelenka, PhD.: SkyBat – a swarm robotic model inspired by fission-fusion behaviour of bats abstrakt

Školenie 30. 1. 2018 o 11:00 v zasadačke č. 102

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.: Hlboké učenie s Keras a OpenCV3 abstrakt a foto

Seminár 12. 12. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

M. Rusko, M. Trnka, S. Darjaa, R.Sabo: Oklamanie systému automatickej verifikácie hovoriaceho pomocou syntézy reči abstrakt

Seminár Akustika a spracovanie reči spojený so seminárom GAMMA

V dňoch 28. a 29. novembra sa na Ústave informatiky SAV uskutočnil seminár “5th workshop Acoustics and Speech Processing joined with 2nd GAMMA Workshop on Speech Processing in ATM Security”. Na seminári odzneli prednášky zamerané na nasledujúce výskumné témy:

  • rozpoznávanie reči
  • identifikácia hovoriaceho podľa hlasu, vplyv šumu na indentifkáciu hovoriaceho,
  • detekcia stresu v reči,
  • detekcia emócií v hudbe,
  • hlasová komunikácia v ATM a komunikácia pod stresom,
  • hlasová komunikácia človeka s avatarom Furhat.

  

Seminár 16. 11. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Pavol Nemec: Nanoštruktúrne povrchy oxidov kovov pre senzory plynov abstrakt