Informácie o našich aktivitách

        Seminár 20. 2. 2018 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: L. Naďo, J. Zelenka (SkyBat - a swarm robotic model inspired by fission-fusion behaviour of bats) → ...
        Napísali o múzeu počítačov
Málo známe slovenské múzeum počítačov založili nadšenci tohto rýchlo sa vyvíjajúceho odvetvia informačných technológií v našom každodennom živote. Sídli v bratislavskom areáli Slovenskej akadémie vied… → ...
        Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty… → ...
        Akú morálku má umelá inteligencia?
Dňa 25. 1. 2018 bude mať Ing. Ivana Budinská, PhD. prednášku na tému Akú morálku má umelá inteligencia? v rámci pravidelných stretnutí Spoločnosti pre vedu… → ...
        Školenie 30. 1. 2018 o 11:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (Hlboké učenie s Keras a OpenCV3) → ...