Informácie o našich aktivitách

Robotika         Swarm robotika
V rámci pravidelných seminárov Robotika.sk vo Fablabe, Ing. Ivana Budinská, PhD. odprezentovala prednášku na tému "Swarm robotika". video → ...
        Seminár 12. 12. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: M. Rusko, M. Trnka, S. Darjaa, R.Sabo (Oklamanie systému automatickej verifikácie hovoriaceho pomocou syntézy reči) → ...
        Seminár Akustika a spracovanie reči spojený so seminárom GAMMA
V dňoch 28. a 29. novembra sa na Ústave informatiky SAV uskutočnil seminár "5th workshop Acoustics and Speech Processing joined with 2nd GAMMA Workshop on… → ...
        Vianočné stretnutie 14.12.2017
Vianočné stretnutie zamestnancov ÚI SAV 14. 12. 2017 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke č. 102 Pozvánka → ...
        Rozhovor pre Rádio Regina o počítačových hrách
Rozhovor pre Rádio Regina Ing. Marcel Kvassay, PhD. z Ústavu informatiky SAV hovorí o využití počítačových hier na nácvik rôznych zručností, napr. v oblasti bezpečnosti,… → ...