Informácie o našich aktivitách

        Doktorandský seminár 14. 6. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Marcel Kvassay (Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania - školiteľ Ladislav Hluchý) → ...
        Skúsenosti s publikovaním v impaktovaných vedeckých periodikách
Moderátor diskusie: Doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. → ...
        Zdieľajme výskumné dáta bez bariér
Otvorený výskum, otvorená veda, otvorená akadémia. Nič z toho nemôže existovať bez otvorených dát. Ústav informatiky SAV zorganizoval stretnutie zástupcov organizácie Research Data Alliance so… → ...
        Seminár 31. 5. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Jana Lovíšková, PhD., Ing. Daniel Pernecký (Generalized selection method) → ...
        Voľné pracovné pozície pre interných doktorandov
Aktuálna ponuka: voľné pracovné pozície — termín prihlásenia pre interných doktorandov: do 31. 5. 2017 !!! viac info: odd. paralelných výpočtových metód a algoritmov → ...