Informácie o našich aktivitách

        Kolega Mgr. Branislav Rabatin získal štipendium na doktorandské štúdium na Florida State University (USA)
Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov blahoželá svojmu kolegovi Mgr. Branislavovi Rabatinovi k získaniu štipendia na doktorandské štúdium na State University of Florida (USA) a… → ...
        Vnútorné predpisy ÚI SAV, v.v.i.
Nové vnútorné predpisy ÚI SAV, v.v.i. nájdete v Intranete. Pracovný a Organizačný poriadok nájdete aj v Dokumentoch. → ...
        Informácie k transformácii ÚI SAV na v.v.i.
OZNÁMENIE O ZMENE PRÁVNEJ FORMY Informácia o zmenách na strane zamestnávateľa, Ústavu informatiky SAV, ktoré nastanú od 1. 7. 2018. V zmysle zákona č. 243/2017… → ...
        Seminár 22.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Prof. Hung-Yin Tsai (Study on field emission characteristics of carbon based structures fabricated by CVD method) → ...
        Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: B. Rabatin (Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami) → ...