Informácie o našich aktivitách

        Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakultami FIIT STU a FEI STU otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018… → ...
        Seminár 14. 3. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Marián Trnka (Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier) → ...
        Seminár 28. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie) → ...
        Výročný seminár vedeckých organizácií 1. odd. vied SAV
V dňoch 23. a 24. februára 2017 sa v KC Smolenice uskutoční Výročný seminár vedeckých organizácií 1. oddelenia vied SAV. Cieľom seminára je prerokovať dosiahnuté… → ...
        Seminár 14. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (Computational physics and chemistry at Center for Computational Materials Science (CCMS)) → ...