Informácie o našich aktivitách

        Informácie k transformácii ÚI SAV na v.v.i.
OZNÁMENIE O ZMENE PRÁVNEJ FORMY Informácia o zmenách na strane zamestnávateľa, Ústavu informatiky SAV, ktoré nastanú od 1. 7. 2018. V zmysle zákona č. 243/2017… → ...
        Seminár 22.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Prof. Hung-Yin Tsai (Study on field emission characteristics of carbon based structures fabricated by CVD method) → ...
        Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: B. Rabatin (Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami) → ...
        Mám dobrý nápad – seminár 29.5.2018 o 9:30 v m.č. 102
Prednášajúci: Ing. Martin Gróf, PhD., KTT SAV (Mám dobrý nápad?! Kto v SAV mi s tým pomôže? KTT SAV?) → ...
        Športový deň 2018
Zamestnanci Ústavu informatiky SAV sa 9. mája 2018 stretli na športovo-spoločenskom dni zamestnancov ÚI SAV a ich rodinných príslušníkov v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. → ...