Informácie o našich aktivitách

        Prvý cestovateľský seminár 19. 10. 2017 o 12:30 v zasadačke na 4. poschodí
Dňa 19. 10. 2017 začína séria „cestovateľských seminárov“ Prvý seminár z pracovnej cesty v Londýne pripraví Ing. Milan Rusko, PhD. → ...
        Seminár 17. 10. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Štefan Krištofík (Hardvérová redundancia založená na rekonfigurovateľných logických blokoch) → ...
        Športové popoludnie na Kačíne
Výbor ZO Odborového zväzu SAV a Rada mladých pri ÚI SAV pozývajú všetkých zamestnancov ÚI SAV a ich rodinných príslušníkov (vítaní sú aj naši bývalí… → ...
        Akým hlasom sa nám roboty prihovárajú?
Môže vplývať na našu dôveru to, akým hlasom sa nám roboty prihovárajú? Reč je o experimente ... (24.8.2017) RTVS Radio Slovensko Veda a technika → ...
        Seminár 12. 9. 2017 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Kurt Dalli, Faculty of Engineering, University of Malta (Informácie o Faculty of Engineering, University of Malta) → ...