Informácie o našich aktivitách

        Seminár 11. 4. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Mgr. Marek Košta, PhD. (Better Answers to Real Questions) → ...
        Seminár k hodnoteniu oddelení
Seminár k hodnoteniu oddelení za r. 2016 bude v piatok 7.4.2017 so začiatkom o 12.30 hod. v zasadačke č. 102. → ...
        Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakultami FIIT STU a FEI STU otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018… → ...
        Seminár 14. 3. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Marián Trnka (Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier) → ...
        Seminár 28. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie) → ...