Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

      Comments Off on Voľba prvej správnej rady ústavu dňa 9.7.2018

Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu,
ktorá sa bude konať po jeho prechode na v.v.i.
dňa 9. júla 2018 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu.

Voľby organizuje vedecká rada.
Ďalšie podrobnosti sú v pripojenom oznámení.
Prosím, venujte voľbám do prvej správnej rady náležitú pozornosť, aby voľby prebehli bez komplikácií.

Ján Glasa
predseda VR