Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu

      Comments Off on Oznámenie o konaní volieb do správnej rady ústavu

Oznámenie o konaní volieb do prvej Správnej rady Ústavu informatiky SAV, ktorá sa bude konať po jeho prechode na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 9. júla 2018 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu. Ďalšie podrobnosti sú v pripojenom oznámení. Účasť všetkých tvorivých pracovníkov na voľbách je mimoriadne dôležitá. … →…