English | po slovensky | po slovensky ascii      
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Informačný portál VVT

Vítame Vás na stránke VVT portálu SAV. Tento portál je súčasťou projektu e-SAV a jeho cieľom je sprístupniť informácie o možnostiach využívania vysoko výkonnej výpočtovej techniky pre pracovníkov Slovenskej akadémie vied.

V súčasnej dobe SAV nedisponuje žiadnym výpočtovým prostriedkom na úrovni superpočítačov, a preto projektová štúdia e-SAV počíta s využívaním superpočítačov v zahraničí, kým nebude vytvorené Národné superpočítačové centrum.
Ďalšou alternatívou je využitie klastrovej výpočtovej techniky združenej v Gridových infraštruktúrach, ako napríklad EGEE. Prostredníctvom členstva vo virtuálnych organizáciach môžu pracovníci SAV získať bezplatne prístup k vysokovýkonným klastrom v celej Európe.
  Správy:
EGEE Grid v boji proti vtáčej chrípke
[08.06.]

  Formuláre a žiadosti:
 
  Downloads
 
  Manuály
 
  FAQ
 
VVT Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta č. 9, 845 35 Bratislava
Tel.: +421 (0)2/5930-7911, Fax: +421 (0)2/5477-5881
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu VS SAV je zakázané.