© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

50 rokov kybernetiky, automatizácie a riadenia, výpočtovej techniky,
informatiky a informačných technológiíSlávnostné zasadnutie pri príležitosti 50. výročia Ústavu informatiky,
následníka Ústavu technickej kybernetiky

dňa 4. októbra 2006, o 14,00 hodine
v zasadačke SAV, Dúbravská cesta, Bratislava-Patrónka
 

Výstava a ukážka:


 
Vo vstupnej hale bola pripravená výstava posterov reprezentujúcich významné dosiahnuté výsledky a projekty.
 
Pri tejto príležitosti naši partneri z Univerzity J. Keplera v Linzi, s ktorými spolupracujeme v rámci niekoľkých projektov, predviedli mobilný stereoskopický systém virtuálnej reality ICatcher, ktorý umožňuje 3D vizualizáciu výsledkov vedeckých simulácií, ako aj interaktívnu prácu s 3D modelmi a projekciu 3D filmov.
Pred začiatkom slávnostného zasadnutia bolo možné na tomto zariadení zhliadnuť ukážku simulácie zaplavenia územia pri hypotetickej povodni na rieke Váh. Táto simulácia bola realizovaná na ÚI SAV v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
 
Ústav informatiky SAV ďakuje sponzorom osláv 50. výročia založenia ústavu:

PosAm  HP Invent  MicroStep  Eupolis  Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku
 

História:


1953   Založenie Slovenskej akadémie vied (SAV)
1956   vznik Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky Dekrét o zriadení vedeckého pracoviska
1966   transformácia Laboratória na Ústav technickej kybernetiky (ÚTK)
1991   ÚTK rozdelené na tri ústavy:

  • Ústav počítačových systémov (ÚPS) ÚPS
  • Ústav teórie riadenia a robotiky (ÚTRR) ÚTRR
  • Ústav automatizácie a komunikácie (ÚAK)

1994   Ústav automatizácie a komunikácie bol pripojený k ÚTRR
1999   transformácia Ústavu počítačových systémov na Ústav informatiky
2001   ÚTRR pripojený k Ústavu informatiky

Riaditelia ústavu od roku 1956 doteraz

V priebehu polstoročia pracovalo v ústave až 1520 zamestnancov. Ústav vychoval mnohých vedeckých pracovníkov, ktorí sa stali uznávanými osobnosťami doma i v zahraničí.

Robotika (video)
Robot hrajúci šach (video)
Umelá reč (video)

 

Súčasnosť:


Ústav je orientovaný na teoretický a aplikovaný výskum v oblasti technickej kybernetiky, informatiky, informačných technológií a umelej inteligencie.

V počítačovej vede a informačných technológiách bol v spolupráci s významnými zahraničnými a domácimi organizáciami dosiahnutý rad veľmi významných výsledkov pri riešení národných aj medzinárodných projektov.

Ing. Ladislav Hluchý, CSc. - riaditeľ ÚI SAV vo vysielaní televízie TA3
Ing. Ladislav Hluchý, CSc. - riaditeľ ÚI SAV vo
vysielaní televízie TA3 dňa 28. júla 2006
Clustre na UI SAV
Clustre na ÚI SAV

Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava
tel./fax: 02/5477 1004
e-mail: sekr.ui@savba.sk