© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

Spolupráca s univerzitami

sa na Ústave informatiky SAV rozvíja v niekoľkých smeroch:
  • spolupráca na riešení spoločných projektov
  • priama účasť na pedagogickom procese v základnom a doktorandskom štúdiu
  • účasť na činnosti fakúlt
  • vedenie diplomových a dizertačných prác a príprava postgraduálnych študentov.

Externá vzdelávacia inštitúcia pre doktorandské štúdium

Ústav informatiky SAV je na základe dohody s FIIT STU a FEI STU v Bratislave externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium vo vednom odbore:

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2016/2017

Študenti doktorandského štúdia akademický rok 2015/2016

Aplikovaná informatika
Doktorand: Školiteľ:
Ing. Ondrej Habala Doc. Ing. L. Hluchý, CSc.
Mgr. Martin Bobák Doc. Ing. L. Hluchý, CSc.
Ing. Lukáš Valášek RNDr. J. Glasa, PhD.
Ing. Ondrej Kachman Doc. Ing. L. Hluchý, CSc., konzultant špecialista: Ing. M. Baláž, PhD.
RNDr. Andrej Ridzik Doc. Ing. L. Hluchý, CSc., konzultant špecialista: Ing. M. Rusko, PhD.
Ing. Ján Maťo Ing. I. Budinská, PhD.
 
Kybernetika
Doktorand: Školiteľ:
Ing. Tomáš Kasanický Ing. I. Budinská, PhD.
Ing. Juraj Pristach Ing. I. Budinská, PhD.