© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

Deň otvorených dverí 2004

V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky usporiadal Ústav informatiky SAV dňa 9.11.2004 "Deň otvorených dverí". V tento deň ústav navštívilo 150 návštevníkov, ktorí s veľkým záujmom sledovali ukážky z nasledovných aktivít ústavu :
 

Animácia

 • kinematickej činnosti robota hrajúceho šach
 • dynamiky pohybu rotujúceho kyvadla
 • systému Pellucid - softvérovi agenti

Počítačová simulácia

 • riečnych záplav (videoukážka práce s "FloodGrid portálom")
 • lesných požiarov
 • bezkolízneho pohybu mobilného robota

Ukážka činností

 • programového systému pre modelovanie a riadenie procesov s uplatnením: prvkov umelej inteligencie (inteligentných agentov)
 • programových prostriedkov pre návrh a testovanie integrovaných obvodov a dosiek plošných spojov
 • výroby mikro a nanoelektronických obvodov a senzorov
 • syntetického spevu v slovenčine
 • syntézy reči a jej využitia v telekomunikáciach ("SMS to Voice")
 • programu na analýzu zvuku

Prehliadka

 • technológie malokapacitnej výroby dosiek plošných spojov (počas normálnej prevádzky)
 • laboratória optickej a elektrónovej mikroskopie
 • výkonného paralelného a distribuovaného počítačového sytému
 • robotického laboratória (pohyb experimentálneho mobilného robota a ultrazvukového diaľkomera v činnosti)
Najpočetnejšie skupiny záujemcov o prehliadku ústavu boli z gymnázií (L.Sáru, Vazovova, Mokrohájska, Novohradská, sv. Uršuly) a SPŠE z Bratislavy.

dod1.jpg
dod2.jpg
dod3.jpg
dod4.jpg
dod5.jpg
dod6.jpg
dod7.jpg

Created by IrfanView


Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava
tel./fax: 02/5477 1004
e-mail: sekr.ui@savba.sk